[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

Ik zal je kracht geven
Vruchtwater vd Kerk Kom vriend, eet Ik zal je kracht geven Verzoening jezelf Ja ik wil Aan God toegewijd Als je ziek bent

Vorige Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

Ik zal je kracht geven, ik zal je vormen!

De Heilige Geest schenkt je zijn zeven gaven, waarmee Hij je vormt, krachtig maakt en op doet richten tot een volwaardig en evenwichtige mens.

Vele jonge mensen komen vaak bij me en vragen: "Pater, hoe moet ik nu eigenlijk de sacramenten zien?",

Daarom denk ik dat het goed is om zo enkele gedachten voor jongeren op het internet te publiceren rondom de sacramenten in de R.K. Kerk. Zoals de Nederlandse Kardinaal Ad Simonis onlangs zei: "De Apostelen hadden hun visnet, wij hebben tegenwoordig internet...", het is de opgave van iedere priester om open te staan voor de jeugd, en ook zo mee te werken aan de opbouw van het Rijk Gods, en als daarbij ook moderne techniek een hulpmiddel is om de Oogst van de Heer te bewerken en zo de netten uit te gooien, is het goed dat via het internet deze mogelijkheid ook geboden wordt.

De Sacramenten

Je wilt groeien in het goede, om als mens geheel en al gelukkig te zijn en het goede te doen en goede beslissingen te nemen in je leven, als volwassen mens. Hierbij heb je inspiratie nodig. De Spirit moet je hebben om door te zetten, om de volheid te hebben.

Hier komt het sacrament der Inspiratie en Voltooiing; de Spirit om de hoek kijken. Het sacrament van de Geestverruiming, de Heilige Geest die je inzicht geeft en help om de juiste weg te nemen, om volwaardig en volledig mens te zijn, zoals de Scheppende kracht dat bedoeld heeft. En zo is de volheid der geloofservaring kompleet.

Ze worden de drie grote sacramenten genoemd: Doop, Eucharistie en Vormsel; ze horen te samen en maken je tot volledig geļnitieerd lid van de Kerk. Het sacrament van Boete en Verzoening herstelt daar waar er deuken zijn opgetreden in je leven, in je behuizing van de Schepper God. 

© pater drs. Paulus J. van Winden, SMA - 2003  


Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe we u kunnen bereiken.

Stuur informatie over mogelijkheden om lid te worden van de SMA
Stuur informatie over de sacramenten:  

doopsel, 
eucharistie/communie, 
vormsel, 
boete en verzoening / biecht, 
huwelijkssacrament ,
heilige wijdingen (diaken, priester, bisschop) 
ziekenzalving

Vraag contact met me op te nemen

Naam

leeftijd

parochie

Adres

E-mail

Telefoon

Hit Counter

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Vorige
Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog Vruchtwater vd Kerk Kom vriend, eet Ik zal je kracht geven Verzoening jezelf Ja ik wil Aan God toegewijd Als je ziek bent

Vorige Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011