[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

Ja ik wil
Vruchtwater vd Kerk Kom vriend, eet Ik zal je kracht geven Verzoening jezelf Ja ik wil Aan God toegewijd Als je ziek bent

Vorige Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

Ja ik wil, met Gods genade Ja!

Je leven delen met elkaar en daarbij Gods Zegen vragen, alle dagen van je leven.

Vele jonge mensen komen vaak bij me en vragen: "Pater, hoe moet ik nu eigenlijk de sacramenten zien?",

Daarom denk ik dat het goed is om zo enkele gedachten voor jongeren op het internet te publiceren rondom de sacramenten in de R.K. Kerk. Zoals de Nederlandse Kardinaal Ad Simonis onlangs zei: "De Apostelen hadden hun visnet, wij hebben tegenwoordig internet...", het is de opgave van iedere priester om open te staan voor de jeugd, en ook zo mee te werken aan de opbouw van het Rijk Gods, en als daarbij ook moderne techniek een hulpmiddel is om de Oogst van de Heer te bewerken en zo de netten uit te gooien, is het goed dat via het internet deze mogelijkheid ook geboden wordt.

De Sacramenten

Het is niet goed dat de mens alleen blijft, zo lezen we in de bijbel. Het is voor de mens beter zijn leven te delen met een levenspartner, een levensgezel waar je van verlangt een totale toewijding aan elkaar; een wederzijdse toewijding. In goede en slechte tijden er samen doorheen leven. Het sacrament van de levensvreugde in gedeelde vreugde en geluk, of te wel het sacrament van de Wederzijdse Toewijding; sacrament van de levensrelatie met elkaar, het sacrament van de levenskracht die nieuw leven voortbrengt, die levenssappen doorgeeft tot genot en vreugde in het nieuwe leven, tot nieuwe levenskracht in staat is, en leven door te geven. Het sacrament van de levensverbintenis met elkaar, het wederzijdse 'ja' in samenhang met de Schepper van alle liefde en leven: God zelf. In trouw aan elkaar gegeven woord, dat bezegeld is met de zegen van Hem die leven geeft en liefde is.


Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe we u kunnen bereiken.

Stuur informatie over mogelijkheden om lid te worden van de SMA
Stuur informatie over de sacramenten:  

doopsel, 
eucharistie/communie, 
vormsel, 
boete en verzoening / biecht, 
huwelijkssacrament ,
heilige wijdingen (diaken, priester, bisschop) 
ziekenzalving

Vraag contact met me op te nemen

Naam

leeftijd

parochie

Adres

E-mail

Telefoon

Hit Counter

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Vorige
Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog Vruchtwater vd Kerk Kom vriend, eet Ik zal je kracht geven Verzoening jezelf Ja ik wil Aan God toegewijd Als je ziek bent

Vorige Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011