[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Feedback

S.M.A. Nederland
pastoraat nieuwspagina S.M.A. Nederland doctoraal scriptie koppelingen

Vorige Start Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
SMA in Nederland
vormingscentrum
info brochure

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

 

 

S.M.A. Deze afkorting staat voor de Latijnse naam 'Societas Missionum ad Afros' en betekent vrij vertaald: 'SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn'.

Dit gezelschap van missionarissen werd in 1856 te Lyon door een franse missiebisschop, Mgr. Melchior de Marion-Brťsillac, opgericht. Van dit gezelschap van missionarissen is Pater drs. Paulus J. van Winden een permanent lid. 

In het VORMINGSCENTRUM van de SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn (SMA) wordt gezocht naar nieuwe vormen van missionaire inzet, waarin priesters zowel als leken een eigen plaats hebben.

Wij willen zoeken naar hedendaagse vormen van missie door te werken aan gerechtigheid, dan de dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van culturen en dan mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levensomstandigheden. Uitgangspunt daarbij is het Evangelie zoals het beleefd wordt binnen het kader van de Rooms Katholieke Kerk. Doelstelling : een missionair kader te vormen dat zowel in Afrika als in Nederland inzetbaar is. 

Voel jij je geroepen om mee te helpen aan deze taak, kijk dan snel op onze informatiepagina van het vormingscentrum van de S.M.A.

Iedereen heeft er wel eens behoefte aan dat mensen voor anderen mensen wat tijd, aandacht en liefde geven. Vooral in tijden van bedroefdheid of moeilijkheden is het fijn om te weten dat er iemand aan je denkt en voor je bidt. Maar ook uit dankbaarheid is het goed om dit te delen met anderen en met de Schepper zelf.

Het is mogelijk om uw gewenste gebedsintenties aan ons door te geven door een speciaal formulier in te vullen.

Hit Counter

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Vorige
Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start pastoraat nieuwspagina S.M.A. Nederland doctoraal scriptie koppelingen

Vorige Start Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011