[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

Verzoening jezelf
Vruchtwater vd Kerk Kom vriend, eet Ik zal je kracht geven Verzoening jezelf Ja ik wil Aan God toegewijd Als je ziek bent

Vorige Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

sacrament van Boete en verzoening

Vele jonge mensen komen vaak bij me en vragen: "Pater, hoe moet ik nu eigenlijk de sacramenten zien?",

Daarom denk ik dat het goed is om zo enkele gedachten voor jongeren op het internet te publiceren rondom de sacramenten in de R.K. Kerk. Zoals de Nederlandse Kardinaal Ad Simonis onlangs zei: "De Apostelen hadden hun visnet, wij hebben tegenwoordig internet...", het is de opgave van iedere priester om open te staan voor de jeugd, en ook zo mee te werken aan de opbouw van het Rijk Gods, en als daarbij ook moderne techniek een hulpmiddel is om de Oogst van de Heer te bewerken en zo de netten uit te gooien, is het goed dat via het internet deze mogelijkheid ook geboden wordt.

De Sacramenten

Belangrijk is om bij jezelf na te gaan waar dingen fout zijn gelopen en die herstelt dienen te worden. Denk hierbij aan dingen in je leven, op je werk, op school, in onderlinge relaties... Waar heb je anderen verdriet gedaan, onrecht aangedaan of ben je oneerlijk geweest, ook ten aanzien van jezelf.

Als je dit beseft, dan weet je dat je een hernieuwde kans wilt oppakken, zodra je voorafgaande echt tot besef bent gekomen. dit gevoel wil je vanzelfsprekend ook bevestigd hebben; daarom moet je in gesprek gaan. In gesprek met jezelf, met je geweten en met je oorsprong. Daar is Christus het vormende geheel in. Hij is je naaste die vrijspreekt en nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Hij is de levensadem die scheppend werkt, Hij is je troostende schouder waar je je hart kunt luchten in alle nood. De priester vertegenwoordigt Christus, dus in een gesprek met een priester, waar in je je levensloop de revue laat passeren, kom je je fouten en je tekorten, je momenten dat je van God-verlaten-was op het spoor; maar ook je goede kanten en je jubelmomenten dien je op te nemen in deze levensvertelling.

Het afwegen van je goede en minder goede kanten geven je de kans om je leven weer op nieuw te ordenen. Eigenlijk weet je diep in je zelf - daar waar je je Geest aantreft, waar de Tempel is van je ziel, wat er verandert dient te worden in je leven. Het ontbreekt aan moed, aan durf, aan doorzettingsvermogen om dit te erkennen. Hier komt de bevestiging om de hoek kijken; daar spreekt de Barmhartige Vader tegen zijn zoon.

Dan volgt een gevolgtrekking; je moet wat doen om het foute te laten; je moet tonen dat je een nieuw begin, een nieuwe aanvang wilt maken. In woorden en daden

Een persoonlijk dankgesprek met je Scheppende God, een voornemen het goede te doen en het foute te laten. het weer goed maken met jezelf en de ander, het weer goed maken met je diepste innerlijke. Bevrijding!

Dan mag iedereen het weten ook! dat vraagt om daden, of te wel kracht bij het woord voegen: helpen en steun geven aan de Minste der Zijnen. Jezelf even wegcijferen en daar-zijn voor de ander, de Ander ook met Hoofdletter.

Die bevestiging geeft moed, ook om nadien nogmaals terug te komen en je leven verder te evalueren en zo te groeien, innerlijk, geestelijk .

Echter daar waar angst is, kan geen ruimte zijn voor vrijheid. Alle ruimte die ingenomen wordt door iets dat er niet hoort, is verdane ruimte, is vervuiling van je innerlijke ruimte die je Schepper je gegeven hebt.

Alle blokkades en obstakels, die je belemmeren om te groeien, om je te ontplooien moeten doorbroken worden; de weg moet bereidt worden om rechte wegen te gaan en je daarop staande te houden. In de wetenschap dat je je einddoel wilt bereiken wat voor jou in petto is vanaf het begin van je leven. Daartoe behoor je jezelf als een strenge leermeester je te (laten) vormen. zo zal regelgeving je kunnen intomen om te vrij te zijn en om te gaan met de jou toevertrouwde ruimte.

Het is nooit te laat om je weg te wijzigen, te herzien. het is nooit te laat om te leren. Bekering gebeurt hier dan aan je. Dat is het keerpunt, het cruciale punt waarop je tot besef komt dat je fout bent geweest. Inkeer: je wilt opnieuw kunnen beginnen en je keert dus om in je leven, een ommekeer vindt plaats. Dat zijn dus de stappen om je leven weer op de rails te zetten en door te gaan met leven in geluk en liefde.

pater drs. Paulus J. van Winden, SMA - 2003  


Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe we u kunnen bereiken.

Stuur informatie over mogelijkheden om lid te worden van de SMA
Stuur informatie over de sacramenten:  

doopsel, 
eucharistie/communie, 
vormsel, 
boete en verzoening / biecht, 
huwelijkssacrament ,
heilige wijdingen (diaken, priester, bisschop) 
ziekenzalving

Vraag contact met me op te nemen

Naam

leeftijd

parochie

Adres

E-mail

Telefoon

Hit Counter

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Vorige
Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog Vruchtwater vd Kerk Kom vriend, eet Ik zal je kracht geven Verzoening jezelf Ja ik wil Aan God toegewijd Als je ziek bent

Vorige Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011