[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

Aan God toegewijd
Vruchtwater vd Kerk Kom vriend, eet Ik zal je kracht geven Verzoening jezelf Ja ik wil Aan God toegewijd Als je ziek bent

Vorige Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

"Je hele leven aan God toegewijd, en zo Zijn bruggenbouwer zijn tussen hemel en aarde."

De Wijdingen

Vele jonge mensen komen vaak bij me en vragen: "Pater, hoe moet ik nu eigenlijk de sacramenten zien?",

Daarom denk ik dat het goed is om zo enkele gedachten voor jongeren op het internet te publiceren rondom de sacramenten in de R.K. Kerk. Zoals de Nederlandse Kardinaal Ad Simonis onlangs zei: "De Apostelen hadden hun visnet, wij hebben tegenwoordig internet...", het is de opgave van iedere priester om open te staan voor de jeugd, en ook zo mee te werken aan de opbouw van het Rijk Gods, en als daarbij ook moderne techniek een hulpmiddel is om de Oogst van de Heer te bewerken en zo de netten uit te gooien, is het goed dat via het internet deze mogelijkheid ook geboden wordt.

De Sacramenten

  • Het Sacrament van de Wijding 

Je totaal geven aan je bron, aan je innerlijke scheppende liefde, aan de bron des levens in totale opoffering, in jezelf willen en kunnen wegcijferen voor de ander en de Ander met hoofdletter. Dat is je totaal aan hem toewijden, je leven met Hem alleen op de eerste plaats delen, zo zeer dat je als het ware een 'vera-incona', een ware afbeelding van hem wordt. dat is dat je totaal met hem één bent, dat je doet wat Hij heeft voorgedaan. Dat is de wijding, waarin je één wordt met Hem, dat is je huwelijk met Hem, je ver-enig-ing. Het sacrament van de totale éénwording in dienstbaarheid en trouw, van opoffergezindheid en liefde. Het sacrament van de toewijding.

Dit sacrament is in drie stappen te verdelen:

  1. de dienstbaarheid aan de armen en de Minste der Zijnen: DIAKEN


Het moment van je handen geven aan de Ander.

  1. doen wat Hij heeft voorgedaan; breken en delen; voorgaan in gebed en offergave: PRIESTER

  1. een herder zijn voor de kudde, die begeleiden, versterken en bevestigen en ondersteunen: BISSCHOP.


Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe we u kunnen bereiken.

Stuur informatie over mogelijkheden om lid te worden van de SMA als priester of als lekenmissionaris
Stuur informatie over de sacramenten:  

doopsel, 
eucharistie/communie, 
vormsel, 
boete en verzoening / biecht, 
huwelijkssacrament ,
heilige wijdingen (diaken, priester, bisschop) 
ziekenzalving

Vraag contact met me op te nemen

Naam

leeftijd

parochie

Adres

E-mail

Telefoon

Hit Counter

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Vorige
Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog Vruchtwater vd Kerk Kom vriend, eet Ik zal je kracht geven Verzoening jezelf Ja ik wil Aan God toegewijd Als je ziek bent

Vorige Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011