[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Feedback

Pater drs. PJ van Winden, SMA

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

Welkom op de homepagina van Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA


Wie ben ik? korte levensloop...

naam : Pater drs. Paulus Jozef van Winden,SMA

geboren : 18 november 1966 te 's-Gravenhage

Als jongste van een gezin van vier kinderen ben ik als 'nakomertje' geboren in Den Haag. Ik heb nog twee broers en een zus. Mijn moeder is op 18 november 2009 in de leeftijd van 80 jaar overleden - op mijn 43ste verjaardag. Mijn vader is in april 2002 overleden op 72 jarige leeftijd.

Als jong kereltje wilde ik al vroeg gehoor geven aan mijn roeping om priester te worden. Na de hierna opgenoemde opleidingen doorlopen te hebben, ben ik op 14 augustus 1999 tot priestermissionaris gewijd in de parochiekerk van de St. Agnes te Den Haag voor de Apostolische SociŽteit, de S.M.A. - SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn.

Het lag in de bedoeling om als priestermissionaris uitgezonden te worden naar Afrika. Ik ben op voorbereidingsreis geweest, die als stage voor de S.M.A. gold naar Ghana. Begin februari 1998 ben ik in Accra aangekomen, om aldaar een jaar mee te mogen lopen in de diverse missieposten van de S.M.A. Echter door diverse tropische ziekten die ik in korte tijd opgelopen had, moest ik vervroegd terugkomen naar Nederland, en een verdere toekomst als missionaris in Afrika werd door het Instituut voor Tropische Ziekten te Rotterdam ontraden. In de herstelperiode die volgde heb ik mijn doctoraalstudie beŽindigd aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, lesplaats Amsterdam, door het schrijven van mijn doctoraal scriptie.

Op 7 februari 1999 ben ik in opdracht voor de S.M.A. tot diaken gewijd in de parochiekerk van het Afrika Huis te Amsterdam, door de Aartsbisschop van Cape Coast te Ghana, Dr. Peter Turkson.

 

diakenwijding op 7 februari 1999, te Amsterdam in de All Saints Church - Afrika Huis, door Mgr. Peter Turkson, aartsbisschop van Cape Coast te Ghana.

Hierna heb ik mijn diakentijd doorgebracht in de parochie St. Peter-in-Chains, in Noord Londen, Engeland.

Op 14 augustus datzelfde jaar ben ik in mijn thuisparochie de St. Agnesgemeenschap te Den Haag door de bisschop van Rotterdam, Mgr. Adriaan van Luyn, sdb tot priestermissionaris gewijd voor de S.M.A.

priesterwijding op 14 augustus 1999, te Den Haag in de Agnesparochie door Mgr. Ad van Luyn, sdb bisschop van Rotterdam

London, St. Peter-in-Chain parish, september 1999, Neomist Pater drs. P.J. van Winden, SMA te midden van mijn ouders en de Paters Garry (links) en Kristian.

Op audiŽnties bij de Paus in Rome

meerdere malen heb ik het genoegen gehad om bij de Heilige Vader op AudiŽntie te mogen komen hieronder enkele foto's daarvan

            22 juli 1983

 

    16 oktober 2002

 

   11 maart 2011

- -video met gedeelte uit de audiŽntie van 11 maart 2011 te Rome bij Paus Benedictus XVI

 

DOORLOPEN OPLEIDINGEN:

-Stichting St. Petrus Scholengemeenschap MAVO afdeling (1979-1984)

-Deltacollege HAVO afdeling (1984-1988) en VWO afdeling (1984 en 1985)

-Zuid Limburgs Avond College te Heerlen HAVO afdeling 1988-1989

-Instituut voor Filosofie en Theologie Rolduc, Groot Seminarie Priesteropleiding 1988-1991

-Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg (lesplaats Amsterdam aan de Katholieke Theologische Universiteit) tijdvak 1991-1993

opleiding afdeling MO-A Vakgroep Theologie Levensbeschouwing: Tweedegraads deeltijdopleiding waarvoor de Propedeuse HBO Theologie ontvangen op 15 juli 1992.

Getuigenschrift HBO Theologie, met het daarbij behorende onderwijsakte Tweedegraads Theologie/Levensbeschouwing behaald op 16 juni 1993 (baccalaureus graad)

-Katholieke Theologische Universiteit lesplaats Amsterdam Doctoraal Vrije studierichting (Theologie) in faciliteiten waarbij het Diploma eindexamen Fase 1 van de Vrije Studierichting behaald op 30 augustus 1994 en het Diploma eindexamen Fase 2 van de Vrije Studierichting behaald op 21 augustus 1996 en het Doctoraal Examen behaald op 8 september 1998.

De titel van de doctoraalscriptie luidt: Opdat allen ťťn zijnÖ. Inculturatie-mogelijkheden sinds Vaticanum II in de Romeinse Liturgie,met name in ZaÔre: evangelisatie en context.  
Begeleiders: Prof. Dr. G.A.M. Rouwhorst (KTU) en Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel (RUU)

- nascholingscursus postacademische studie "Geestelijke Leiderschap", gegeven via de Katholieke Theologische faculteit Tilburg, gevolgd in het studiejaar 2007.

- nascholingscursus postacademische studie "Klinisch Pastorale Vorming training", gegeven via de Universitair Medisch Centrum - St.-Radboud & Theologische Faculteit, Radboud Universiteit, gevolgd studiejaar 2010, 'gebroken 16 weken training' periode januari-juni 2010.

SOCIňTEIT voor AFRIKAANSE MISSIňN

Eeuwige Eed, permanentlidmaatschap van de S.M.A. afgelegd te Cadier en Keer op 8 december 1998.

Diakenwijding ontvangen uit handen van Aartsbisschop Mgr. Dr. Peter Turkson, aartsbisschop van Cape-Coast, Ghana op 7 februari 1999 te Amsterdam.

-Diakenperiode in Engeland: St. Peter in Chains parish 12, Womersley Road, Hornsey London N8 9AE van februari 1999 tot augustus 1999.

Priesterwijding ontvangen uit handen van Bisschop van Rotterdam, Mgr. drs. A.H. van Luyn, S.D.B. op 14 augustus 1999 te Den Haag.

Priesterlijke taken in opdracht van de S.M.A.

Vicarius paroecialis te Eschweiler, bisdom Aken (Duitsland) in de parochies St. Marien, Eschweiler-RŲthgen en St. Cšcilia, Eschweiler-Nothberg vanaf 28 november 1999 op contract tussen de S.M.A. met het Bisdom Aken afgegeven op 10 november 1999 tot en met 21 mei 2002. Tevens was ik in deze periode Pršses van de  St. Sebastianus Schutzenbruderschaft in Eschweiler-Nothberg.

Per 1 september 2002 benoemd als kapelaan in het bisdom Roermond te Gulpen (dekenale parochie St Petrus) en te Wijlre (St. Gertrudisparochie) op contract tussen de S.M.A. met het Bisdom Roermond afgegeven op 7 augustus 2002. Eervol ontslag verleend door het bisdom Roermond op 1 september 2003.

Van 26 december 2003 tot en met 29 februari 2004 ben ik vaste assistent geweest voor de vieringen in de EmmaŁskapel van het bejaardencentrum EmmaŁs te Zouterwoude.

Per 1 maart 2004 werd ik benoemd tot pastor (canoniek: parochie vicaris) ten behoeve van de parochiefederatie 3B-hoek. In het kader van die benoeming heb ik met name aandacht voor de parochie O.L.V.Geboorte te Berkel en Rodenrijs, als eerst-aanspreekbare pastor. Ik was aldaar lid van het pastoraal team van de federatie. Deze benoeming is beŽindigd op 1 september 2009 en is mij eervol ontslag verleend vanuit het bisdom Rotterdam.

De Bisschop van Breda heeft per 1 januari 2010 mij benoemd tot priester-assistent voor de parochies in de regio Oudenbosch. Deze benoeming is tot medio juli, tot het einde van mijn KPV-training, en als oriŽntatieperiode op een definitieve benoeming in het Bisdom Breda. Ik ben in deze regio werkzaam van de woensdagen tot en met de zondagen, en maak daar deel uit van de IPV Oudenbosch met de parochies H.Hart van Jezus te Bosschenhoofd; St. Jan de Doper te Hoeven; St. Paulus en HH. Agatha en Barbara te Oudenbosch; H. Laurentius te Oud Gastel; HH. Martelaren van Gorcum te Stampersgat en H. Johannes de Doper te Standdaarbuiten.

Pater Paulus van Winden is vorig jaar (2009-2010) als priesterassistent in de regio van de IVP Oudenbosch gekomen ter oriŽntatie op een taak in ons bisdom en om aan de Universiteit van Nijmegen nog een aanvullende studie te volgen. - In het afgelopen jaar heeft Pater Paulus van Winden, voor zover zijn studie en vorming het toelieten, een goede bijdrage gegeven aan het pastoraat in deze regio, waarvoor het pastoraal team en de besturen hem dankbaar zijn. Eervol ontslag verleend per 1 oktober 2010.

De bisschop van Breda, Mgr. Dr. J.H.J.van den Hende, heeft Pater Paulus van Winden SMA per 1 oktober 2010 benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team van de parochies die samen de regio Oost Zeeuws Vlaanderen vormen.

De Inter ParochiŽle Vereniging Oost Zeeuws-Vlaanderen is een overkoepelend orgaan voor 13 RK parochies in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen met als doel om meer eenheid en samenwerking in bestuurlijk, financieel en pastoraal beleid te bereiken.
De IPV omvat een groot grondgebied in Oost Zeeuws-Vlaanderen, dat verder is opgebouwd uit 5 clusters van naburige parochies te weten : Noord (Ter Duinen, Lamswaarde en Terhole), Oost (Graauw, Nieuw-Namen en Clinge), Zuid (Sint Jansteen, Heikant en Koewacht), West (Boschkapelle, Vogelwaarde en Hengstdijk) en Midden (Hulst)  

 

 


                                           

Contactgegevens

Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA

Telefoon mobiel: (+31) 06-41322776

Postadres

Van Sassenstraat 12, 4561 ZZ Hulst

E-mail
Algemene informatie: patervanwinden.sma
Webbeheerder: patervanwinden

je kunt me ook vinden op hyves: http://paterpaulus.hyves.nl

Hit Counter

 

 

mail me

pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

 

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011