[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

SMA in Nederland
SMA in Nederland vormingscentrum info brochure

Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

S.M.A.

 

S.M.A. Deze afkorting staat voor de Latijnse naam 'Societas Missionum ad Afros' en betekent vrij vertaald: 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën'.

Dit gezelschap van missionarissen werd in 1856 te Lyon door een franse missiebisschop, Mgr. Melchior de Marion-Brésillac, opgericht.

Doel was en is de bevrijdende boodschap van Christus volgens de missionaire roeping van de Katholieke Kerk uit te dragen, vooral onder Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst.

West Afrika werd het eerste en het belangrijkste werkterrein. In dit gebied, toen bekend als 'het graf der blanken', hebben ook heel wat jonge missionarissen zich ingezet voor gerechtigheid en vrede, voor onderwijs en gezondheidszorg, voor kerk en samenleving. Velen hebben daar ook reeds na korte tijd hun eigen leven hiervoor moeten offeren.

Mgr. Melchior de Marion-Brésillac


Openingsplechtigheid grot en kruiswegstaties,
1892


Missiehuis te Cadier en Keer voor de 2-de Wereldoorlog

Na Frankrijk en Ierland kwam de S.M.A. ook naar Nederland. Reeds in 1892 werd te Cadier en Keer op de 'Keerderberg', bekend als 'Backerbosch', een missiehuis gebouwd, toegewijd aan O. L. Vrouw van Lourdes. 

Steeds heeft de Lourdesgrot een belangrijke plaats gehad in het leven van de bewoners.

Opleiding van missionarissen betekende rekrutering, geestelijke en academische vorming, maar ook huisvesting en levensonderhoud. Een boerderij en handel in miswijn uit Samos waren o.a. bronnen van inkomsten. Uit deze wijnhandel is later het zelfstandige bedrijf 'Caves Cadier' ontstaan.

In 1923 werd de Nederlandse afdeling van de Sociëteit een zelfstandige provincie van de S.M.A. met eigen missiegebieden in Afrika, vooral in de Goudkust (Ghana).

Tijden veranderden, voor- en tegenspoed werden ons deel, doch het doel bleef!

In 1954 brandde een groot gedeelte van het seminarie te Cadier en Keer af, maar dit werd weer snel herbouwd. Eind zestiger jaren werden de traditionele seminaries (klein en groot) gesloten. Doch het werk in Afrika begon vruchten af te werpen! In 1957 werd de Goudkust het onafhankelijke Ghana. De vijf bisdommen met blanke buitenlandse bisschoppen van toen, zijn nu uitgegroeid tot 18 bisdommen met elk hun eigen Ghanese bisschop.

Het werk gaat door! Wij willen ze leren kennen, de mensen van het Afrikaanse continent. Wij willen, in onze traditie, bij en naast hen staan, ook in deze eeuw!


Missionarissen vertrekken
naar Afrika


Brand 15 maart 1954


Het werk van de S.M.A., nog steeds de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, steunt hier op vier belangrijke pijlers:

 • Het Missiehuis:
  - secretariaat, archief;
  - opvang van missionarissen op vakantie;
  - centrum en uitdrager van missionaire bewustwording.

 • Het Vormingshuis:
  - rekrutering van missionarissen (priesters en leken);
  - vorming van kandidaat-missionarissen uit Nederland; 

  Coördinator SMA-Vormingscentrum

  Hoogoord 187 A  1102 CJ Amsterdam Z-O 

  tel: 020-7739649  vc@sma-nederland.nl

 • Het Afrikacentrum:
  - informatie en voorlichting over Afrika;
  - een Afrika Museum en bibliotheek (ook op internet: www.afrikacentrum.nl);

 • Het kloosterverzorgingshuis 'Keerderberg':
  - een door de regering erkend verzorgingshuis voor de bejaarde en verzorgingsbehoeftige missionarissen.

Met onze Stichter zeggen we:

"ĘTRE MISSIONNAIRE DU FOND DE MON COEUR"

("Missionaris te zijn uit de grond van mijn hart!")

Gebed voor de heiligverklaring van
Melchior de Marion Brésillac
 


Heer God, U riep Melchior de Marion Brésillac om U te dienen;
Om U bekend en geliefd te maken, stuurde U hem naar India en daarna naar Afrika.

Voor U gaf hij alles, zelfs zijn eigen leven.

Dat zijn leven en onderwijs en inzet ons kan inspireren een missionaire inzet te hebben voor christenen vandaag, vertrouwen we erop dat de Kerk zul erkennen de heiligheid van deze grote dienaar van de missie, en dat door zijn voorspraak,  wij zullen ontvangen de genaden die wij nodig hebben, in het bijzonder .....

 (voeg je gebedsbedoelingen hier in).

Wij vragen dit door Jezus Christus, onze Heer. Amen

 

KANDIDAAT VOOR heiligheid

Sinds januari 1928, ligt het stoffelijk overschot van bisschop Brésillac begraven in de kapel van de Sociëteit van de Afrikaanse Missies in Lyon, Frankrijk. Hij is een kandidaat voor heiligheid in de rooms-katholieke kerk, en het onderzoek voor zijn zaligverklaring werd in mei 2000 afgesloten . Alle documenten werden overhandigd aan de Congregatie voor de Zalig-en Heiligverklaringen en deze wacht nu op verdere actie.

Laten wij daarom bidden op zijn voorspraak, opdat verhoring geschonken mag worden.


Om ons te helpen voor de zaak voor de Heiligverklaring
van onze Stichter, vraagt de SMA dat personen die verhoring ontvangen van hun gebedsintenties op voorspraak van onze Stichter, ons daarvan op de hoogte te stellen
van deze genaden of gunsten ontvangen via deze voorspraak
van Melchior de Marion Brésillac, dienaar van God.

U kunt  onze internationale hoofdkantoor in Rome in kennis stellen met behulp van de contactgegevens hieronder.

 1. Rev Fr. Postulator SMA, Societa Missioni Africane,
  Via della Nocetta, 111-00164 ROMA, ITALY E

  e-mail: smaroma@pcn.net

 

inmiddels bestaat de SMA 150 jaar, de Spaanse afdeling heeft een mooie video over het feest, de historie en geschiedenis van de SMA in Afrika samengesteld die hier onder te bezien is:


Formulier voor het aanvragen van informatie SMA

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe wij u kunnen bereiken.

Stuur informatie over de S.M.A.
Stuur informatie over mogelijkheden om missionaris te worden
Vraag contact met me op te nemen

Naam

Functie

Bedrijf

Adres

E-mail

Telefoon

Hit Counter 

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog SMA in Nederland vormingscentrum info brochure

Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011