[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

vormingscentrum
SMA in Nederland vormingscentrum info brochure

Vorige Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

Het Vormingscentrum van de S.M.A. in Nederland

Missionaris worden?
Mannen zowel als vrouwen!

In het VORMINGSCENTRUM van de SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn (SMA) wordt gezocht naar nieuwe vormen van missionaire inzet, waarin priesters zowel als leken een eigen plaats hebben. Wij willen zoeken naar hedendaagse vormen van missie door te werken aan gerechtigheid, dan de dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van culturen en dan mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levensomstandigheden.
Uitgangspunt daarbij is het Evangelie zoals het beleefd wordt binnen het kader van de Rooms Katholieke Kerk.
Doelstelling : een missionair kader te vormen dat zowel in Afrika als in Nederland inzetbaar is.

Dit wordt vorm gegeven door:

  • gemotiveerde jonge mensen -mannen zowel als vrouwen -, na een  voorbereidingsperiode, als missionaris uit  te zenden naar Ghana, Tanzania, of elders in Afrika. De inzet vindt plaats in kleinschalige projecten op basis van solidariteit met de kansarmen.

  • met de in Afrika opgedane ervaringen te werken aan een  rechtvaardigere samenleving in Nederland en zich in te zetten voor de missionaire bewustwording alhier.

Criteria voor de selectie:

* maatschappelijke betrokkenheid
* katholieke levensovertuiging
* voltooide beroepsopleiding indien men zich als leek meldt.
* zo mogelijk enige werkervaring in het bedrijfsleven of pastoraat

Informatie d.m.v. brochure Samen met Afrikanen werken aan de wereld, informatiedagen en mondelinge inlichtingen.

Aanmelding, nadere inlichtingen en selectie:

SMA Vormingscentrum 

Hoogoord 187 A

1102 CJ Amsterdam Z-O

tel: 020-7739649

E-mail  vc@sma-nederland.nl

Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe wij u kunnen bereiken.

Stuur informatie over mogelijkheden tot missionaris worden m/v
Stuur informatie over de SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn
Vraag contact met me op te nemen

Naam
Functie
Bedrijf
Adres
E-mail
Telefoon

 Hit Counter

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Vorige
Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog SMA in Nederland vormingscentrum info brochure

Vorige Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011