[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

parochienieuws
parochienieuws gebedsintenties sacramenten

Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

ALGEMENE INFORMATIE

Indien u voornemens bent binnenkort uw huwelijk kerkelijk te laten inzegenen, dient u vroegtijdig contact op te nemen met het parochiesecretariaat, met de priester of met de diaken. Te denken valt aan een termijn van minstens 6 maanden voor de voorgenomen huwelijksdatum.

De blijdschap van een geboorte wordt gedeeld met de parochie wanneer de pasgeborene door het sacrament van het doopsel wordt opgenomen in de familiekring van de christengelovigen.

Voor aanmelding van een doopseltoediening dient u zo spoedig mogelijk na de geboorte contact op te nemen met het parochiesecretariaat, de parochiepriester of met de diaken.

Voor toediening van het sacrament van het doopsel aan volwassenen, dient u ook persoonlijk contact op te nemen met de parochiepriester.

Indien iemand graag de communie thuis dient te ontvangen wegens ziekte of handicap, gelieve dit door te geven aan de parochiepriester of het parochiesecretariaat. 

Indien de wens daar is om het sacrament der Zieken te ontvangen, dat gericht is op zegen, heil en genezing ter sterkte van de zieke, gelieve hier een afspraak voor te maken met de parochiepriester.


Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe we u kunnen bereiken.

Stuur informatie over de parochie
Stuur informatie over roepingenpastoraat
Vraag contact met me op te nemen

Naam

parochie

Bedrijf

Adres

E-mail

Telefoon

Hit Counter

 

 

mail me

Omhoog
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog parochienieuws gebedsintenties sacramenten

Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011