[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

bibliografie
Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 bijlagen bibliografie samenvatting

Vorige Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

Hit Counter

Bibliografie

Aixala, J. (ed.),
Other Apostolates Today: Selected Letters and Addresses,
St. Louis, MO: Institute of Jesuit Sources, 1981
 
Akker van den, N.K.,
Doortocht, de gang van kerk en christendom door de wereld,
Amsterdam, 198012
 
Azevedo, M. De C.,
Inculturation and the Challenge of Modernity,
Rome: Gregorian University, 1982
 
Beijk, Bosco J.,
Alle godsdiensten komen aan bod, interview met de 100 jarige parochiegemeenschap St. Agnes te Den Haag,
in: De Posthoorn, week 5 -3207,
Den Haag, 1998

Beijk, Bosco J.,
De toekomst zal ons een zorg zijn,
in: Agnesmobile, parochiebulletin, nr. 3,
Den Haag, 1995

Benedictus XV,
De Apostolische Brief over de verbreiding van het katholiek geloof over de wereld van 30 november 1919, "Maximum Illud",
in: Ecclesia Docens, pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1940.

Berkhouwer, G.C.,
Dogmatische Studiën, De Kerk II, Apostoliciteit en Heiligheid,
Kampen, 1972

Bertsch, L.(red.),
Der neue Meßritus im Zaire, Ein Beispiel kontextueller Liturgie,
in de reeks: Theologie der Dritten Welt, band 18,
Freiburg im Breisgau, 1993

Bourke sma, Ulick,
Inculturation in: Mission ad Gentes, An SMA Vision of Mission for Our Time, part 3,
in: SMA bulletin nr. 91,
Rome 1993

Chupungco, A.J.,
Liturgy and Inculturation,
in: East Asian Pastoral Review, vol. 18, nr.3, 1981

Conference Episcopale du Congo,
Apostolat liturgique - Adaptation du culte,
in: Actes de la Vie Assemblée Plénière de l'Episcopat du Congo,
Leopoldville, 1961

Dekker, G.,
Godsdienst en samenleving, inleiding tot de studie van de Godsdienstsociologie,
Kampen, 1987

Denzinger, H., hrsg. von Hünermann, P.
Evangelii Nuntiandii,
in: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen,
Freiburg im Breisgau, 199137

Dulles, A.,
Models of the Church, A critical assessment of the Church in all its aspects,
Dublin, 1974

Egbulem, Nwaka Chris,
The Power of Africentric Celebrations, Inspirations from the Zairean Liturgy,
New York, 1996

Final 'Relation',
in: L'Osservatore Romano,weekly English Edition (16 December 1985)

Gaudium et Spes, Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van onze Tijd, in de Plechtige zitting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie van 7 december 1965,
in: Ecclesia Docens, pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1966

Geertz, C.,
The Interpretation of Cultures,
New York, 1975

Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie in vijfentwintig delen,
Hasselt, 1973

Hendrikx, Dr. E. (red.),
Encyclopedie van het Katholicisme, deel I,
Bussum, 1955

Hermans, J.,
De Liturgie van de eucharistie, inleiding tot het nieuwe missaal,
in: Studia Rodensia, deel 1,
Brugge, 1979

Hoekstra, K.J. en Werf van der, S.,
Sociologie voor de praktijk,
Muiderberg, 1989

Hoekstra, E.G. en Ipenburg, M.H.,
Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland, CD-Rom versie,
Kampen, 1995

Institutio Generalis
'Het Romeins Missaal', krachtens decreet van het heilig tweede Oecumenis Vaticaans Concilie herzien en op gezag van Paus Paulus VI uitgevaardigd, Editio typica,
vertaling gemaakt naar de editio typica van de Vaticaanse Drukkerij, 1971'

Instructio Vicariorum Apostolicorum ad Regna Synarum Tonchini et Cocinnae Proficiscentium, in: Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, vol. 1,
Rome, 1907

Jager, H. De en Mok, A.L.,
Grondbeginselen der sociologie -Gezichtspunten en begrippen,
Leiden/Antwerpen 19838

Jarczyk, B,
Msgr. Sanon, Evêque du Burkina-Faso: Lámour avant le pardon,
in: La Croix, Decembre 8-9, 1985

Johannes XXIII,
De encycliek 'Princeps Pastorum' van 28 november 1959, over de katholieke missies,
in: Ecclesia Docens, Pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1959

Johannes Paulus II,
Bringing the Authentic Gospel to the African Cultures', address to Zairean Bishops,
in: John Paul II: African Addresses,
Bologna: EMI, 1981

Johannes Paulus II,
Catechesi tradendae Apostolische exhortatie 16 oktober 1979,
in een web-side versie Vaticaanse Archieven,
Rome, 1979

Johannes Paulus II,
The Church is a Creator of Culture: Address to the Pontifical Council for Culture,
Melbourne, ACTS, 1983

Johannes Paulus II,
Encycliek Redemptoris Missio, over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht,
in: Katholieke Informatie, nr.17, Oegstgeest, 1991

Jong de, J,
Handboek der kerkgeschiedenis, vol. 1, "De Oudheid",
Utrecht, 1936

Jongeneel, J.A.B.,
Philosophy, Science, and Theology of Mission in the 19th and 20th Centuries, Part I The Philosophy and Science of Mission,
in de serie: Studien zur Interkulurellen Geschichte des Christentums, band 92,
Frankfurt am Main, 1995

Jongeneel, J.A.B.,
Missiologie, deel II Missionaire theologie,
's-Gravenhage, 1991

Jongeneel, J.A.B. (red.),
Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuid-Amerikaanse christenenen in Nederland: Een geschiedenis in wording,
Zoetermeer, 1996

L'Osservatore Romano,
English edition: Letter to de Jesuits, 24 February 1982

La Documentation Catholique, nr. 85 (1988)

Lamberts, J.,
Hoogtepunt en bron, Inleiding tot de liturgie,
Helmond, 1991

Lamberts, J.,
Paus Pius X en de actieve deelneming,
in: Tijdschrift voor Liturgie 71 (1987)

Leo XIII,
Encycliek van 4 augustus 1879 "Aeterni Patris, over het herstel van de christelijke Wijsbegeerte naar den geest van den H. Thomas van Aquino',
in: Ecclesia Docens, pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1941

Liturgisch Woordenboek,
Roermond, 1958vv

Luykx, B.,
Culte Chrétien en Afrique après Vatican II,
in: Immensee, 1974

Luykx, B.,
Une liturgie de la messe pour l'Afrique,
in: Liturgie en mission, Rapports et compte rendu de la XXXIIIe semaine de missiologie.
Louvain, 1963

Luzbetak, L.,
The Church and Cultures,
Techny, IL: Divine Word, 1970

Mason, A,J. (ed.),
The Mission of St Augustine to England according to the original Documents, Being a Handbook for the Thirteenth Centenary,
Cambridge, 1897

Masson, J.,
L'église ouverte sur le monde,
in: Nouvelle revue théologique, nr. 84 (1962)

Minamiki, G.,
The Chinese Rites Controversy from its Beginning to Modern Times,
Chicago, 1985

Mpongo Mpoto, M. L.,
Le 'rite Zairois': Quelques-unes de ses caracteristiques,
in: Mediations africaines de sacré, Actes du troisième Colloque International, Kinshasa, 16-22 november 1986
Kinshasa: Faculté de Theologie Catholique, 1987

Muller, F. en Renkema, E.,
Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek,
Groningen, 198512

Newbigin, L.,
Mission in the 1980s,
in: Occasional Bulletin of Missionary Research, vol. 4, no. 4 (1980)

Notitiae,
'Le missel pour les diocèses du Zaïre' nr, 264, juli 1988,

Paulus VI,
Apostolic Exhortation "Evangelii Nuntiandi", "On Evangelization in the modern world"
in een Engelse tekstversie van de Webside van CompuServe Catholic Online 'CIS:CATHOL'

Paulus VI,
Constitutie over de Heilige Liturgie, in de plechtige zitting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie van 4 december 1963, "Sacrosanctum Concilium"
in: Ecclesia Docens, pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1964

Paulus VI,
Het Decreet over de missieactiviteit van de Kerk, in de Plechtige zitting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie van 7 december 1965. "Ad Gentes Divinitus",
in: Ecclesia Docens, pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1967

Paulus VI,
Verklaring over de godsdienstvrijheid, in de plechtige zitting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie van 7 december 1965, "Dignitatis Humanae",
in: Ecclesia Docens, pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1966

Paulus VI,
Closing Discourse to All-Africa Symposium,
in: Gaba Pastoral Papers, nr. 7 (1969)

Pius XII,
De encycliek Mediator Dei et Hominum, van 20 november 1947 over de heilige liturgie,
in: Ecclesia Docens, pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1948,

Pius XII,
De encycliek 'Evangelii Praecones' van 2 juni 1951 over het bevorderen van het missiewerk, in: Ecclesia Docens, Pauselijke documenten voor onze tijd,
Hilversum, 1952

Rahner, Karl,
A Basic Theological Interpretation of the Second Vatican Council,
in: Theological Investigations, Volume XX, Crossroad,
New York, 1981

Roest, Crollius A.,
Inculturation: Newness and ongoing process
in: Inculturation: its meaning and Urgency,
Kampala-Uganda, z.j.

Schineller, Peter,
Handbook on Inculturation,
New York, 1990,

Schmidt, H.,
Constitutie over de heilige liturgie. Tekst genese, commentaar, documenten,
Antwerpen, 1964

Schoof, T.M.,
Aggiornamento, de doorbraak van een nieuwe katholieke theologie,
Baarn, 1968

SECAM Newsletter, december 1986, nr. 2, Accra-Ghana,

Synod Bishops from Africa Issue Declarations,
in: AMECEA Documentation Service, nr. 11 (February 1974)

Taylor, E.B.,
Primitive Culture,
London, 1891

The final document of the Extraordinary Synod,
in: The Tablet, 14 December 1985

Tippett, A.R. ,
Introduction to Missiology,
Pasadena, 1987

Tippett, A.R.,
Contextualization of the Gospel in Fiji: -A case Study from Oceania,
in: Stott, J.R.W.and Coote, R. (ed.),
Down to earth, Studies in Christianity and Culture: -the papers of the Lausanne consultation on Gospel and Culture-,
London, 1981

Uzukwu, Elochukwu,
Inculturation of Eucharistic Celebration in Africa Today,
in: CHIEA: African Christian Studies, Nairobi, nr. 1 (1985)

Vinck m.s.c., H.,
'Eucharistieviering volgens Zaïrese ritus'
in: Tijdschrift voor Liturgie, nr. 61, (1977)

Voss, Gustav,
Missionary accommodation : a study of its history, theology and present need
New York, 1946
in: A missionary academia study ; Vol. 4, Nr. 2

Winnenger, P.,
Volkstaal en liturgie,
Den Haag, 1962

Vorige Volgende


   

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
koppelingen

 

Vorige
Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 bijlagen bibliografie samenvatting

Vorige Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011